جزئیات محصول
اطلاعات متقاضی
نام متقاضی {{info.DisplayName}}
ابعاد
طول {{info.Length}}
عرض {{info.Width}}
ارتفاع {{info.Height}}
واحد ابعاد {{info.DimensionUnitName}}
وزن
وزن ناخالص {{info.GrossWeight}}
وزن خالص {{info.NetWeight}}
واحد وزن {{info.Catalog_WeightUnitName}}
محتوای خالص {{info.NetContent}} {{info.ContentUnitName}}
سطح بسته بندی
{{info.PackingLevelNameFa}}
نوع بسته بندی
{{info.PackingTypeNameFa}}
جزییات داخل بسته بندی
شرح محصول تعداد کد
{{sub.ProductName}} {{sub.ProductCount}} {{sub.GTINCode}}
اطلاعات محصول
بریک کد : {{info.BrickCode}}
نام طبقه بندی بین المللی {{info.GPCClassificationName}}
نام عملیاتی {{info.FunctionalName}} {{info.FunctionalNameEn}}
نوع محصول {{info.VariantText}} {{info.VariantTextEn}}
عنوان برند فرعی {{info.SubBrand}} {{info.SubBrandEn}}
عنوان برند {{info.Brand}} {{info.BrandEn}}
شرح محصول {{info.ProductName}} {{info.ProductNameEn}}
توضیح لیبل {{info.LabelDesc}} {{info.LabelDescEn}}
توضیحات تکمیلی
{{info.IsDescription}}
کشور سازنده {{info.Catalog_ManufacturerCountry}}
زبان {{info.LanguageName}}
بازار هدف
  • {{ta.CountryName}}
SKU {{info.SKU}} {{info.SKUEn}}
توضیحات {{info.ExDesc}}
ایرانکد {{info.IranCode}}
کد {{info.GTINCode}}
نوع کد دریافتی {{info.RequestTypeName}}
GLN کد {{info.GLNCode}}
سازمان ها‌
{{org.OrganizationName}}
سوال پاسخ واحد فایل ضمیمه
{{sv.SpecNameFa}} {{sv.ValueName}} {{sv.UnitNameFa}}
مشخصات فنی
سوال پاسخ واحد فایل ضمیمه
{{sv2.SpecNameFa}} {{sv2.ValueName}} {{sv2.UnitNameFa}}
مشخصات کاتالوگ GPC
مقدار(فارسی) مقدار(لاتین) پاسخ(فارسی) پاسخ(لاتین)
{{ca.GPCAttributeName}} {{ca.GPCAttributeNameEn}} {{ca.GPCValueName}} {{ca.GPCValueNameEn}}
تصویر